Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Έρχεται οριστικά… Καλλικράτης στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς!


Με ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το ν/σ που έχει τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων.
Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους. Προτείνονται πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, με κλαδικό αντικείμενο - ζωικής, φυτικής ή και αλιευτικής παραγωγής - στα εδαφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Αυξάνεται σε επτά (7) ο αριθμός των συλλόγων που ιδρύουν Ομοσπονδία σε επίπεδο Περιφέρειας και ο αριθμός Ομοσπονδιών που ιδρύουν Συνομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο.
Στην εισήγησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων:
« Με το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τοποθετούμε την αιχμή μιας μεγάλης αγροτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο.
Δεν αρκούμαστε σε απλές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των υφιστάμενων συνεταιρισμών.
Εντατικοποιούμε τη συνταγματική επιταγή περί εποπτείας για να εξυγιάνουμε τους συνεταιρισμούς και να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική λειτουργία τους.
Παρεμβαίνουμε συντονισμένα για να απαλλαγεί η ύπαιθρος από συνεταιρισμούς – σφραγίδες, υπερχρεωμένους και ανυπόληπτους συνεταιρισμούς και να αναδειχθούν οι πρωτοπόρες οργανώσεις του χώρου που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
Σε αυτή την πορεία η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών θα είναι μαζί μας. Πρώτοι αυτοί επιζητούν μια σοβαρή και ορθοθετημένη παρέμβαση του Κράτους.
Με το νομοσχέδιο διευκρινίζουμε την ακλόνητη προγραμματική μας αφετηρία: να στηρίξουμε τον έλληνα αγρότη και το εισόδημα του.
Παρουσιάζουμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο με ιεραρχημένους στόχους, οι οποίοι διακρίνονται από προγραμματική συνέπεια και πολιτική σαφήνεια:
1. Θέτουμε στο επίκεντρο της αγροτικής μας οικονομίας τους συνεταιρισμούς, ως βασική μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας οι μικρομεσαίοι αγρότες οργανώνουν την παραγωγή τους και σχεδιάζουν τη δυναμική παρουσία τους στην αγορά.
2. Γύρω από τους συνεταιρισμούς οργανώνουμε την ευρύτερη επιχειρηματικότητα των αγροτών με τις εταιρικές συμπράξεις, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας.
3. Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας και υγιούς επιχειρηματικότητας με βάση τη συμβολαιακή γεωργία και τα δημοπρατήρια.
4. Προσαρμόζουμε στα μεγέθη της διοικητικής μεταρρύθμισης τη διάρθρωση και την ανάπτυξη του αγροτικού συνδικαλισμού.
Η προοδευτική αγροτική μεταρρύθμιση συνιστά, λοιπόν, το βασικό εργαλείο μας για να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την ευημερία των αγροτών μας και την ανάπτυξη της υπαίθρου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: