Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Απάντηση πήρε η Αγάτσα από τον Κουτρουμάνη σχετικά με τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ - ΟΤΕ / ΤΑΥΤΕΚΩ


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 12034/24-2-2011 ερώτηση της Βουλής

Απαντώντας στην 12034/24-2-2011 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, που κατατέθηκε από τη βουλευτή κα. Αριάδνη Αγάτσα, σχετικά με προβλήματα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ στην περιοχή του Νομού Βοιωτίας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σε επαρχιακές πόλεις όπου δεν λειτουργούν υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ, όπως και στην περιοχή του Ν. Βοιωτίας, η περίθαλψη των ασφαλισμένων του τ. ΤΑ-ΟΤΕ παρέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Περίθαλψης ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1-10-2008 (ημερομηνία ένταξης του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ στον Κλάδο Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ), ανά εργοδότη- φορέα (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) μέσω υπαλλήλων τους, ονομαζόμενοι κατά διοικητική πρακτική του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και τώρα ΤΑΥΤΕΚΩ, Υπόλογοι Διαχειριστές. Το έργο αυτών συνίσταται στην έγκριση, τιμολόγηση και πληρωμή των δαπανών ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων.
Ο ορισμός των υπολόγων, ο αριθμός τους και η χωροταξική κατανομή τους γίνεται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Οργανισμών (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), ανάλογα με τις ανάγκες ασφαλισμένων.
Τα προβλήματα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ στις περιοχές του Νομού Βοιωτίας, όπου η περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ παρέχεται από τους υπαλλήλους του εργοδότη-φορέα, με βάση τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, ελλείψει υπηρεσιών του Ταμείου, προέκυψαν , λόγω κατάργησης υποκαταστημάτων του εργοδότη ΟΣΕ, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου με το υπ’ αριθμ. 7701/1900/ΔΣ/31-01-2011 έγγραφό του κάλεσε τους εργοδότες-φορείς ΟΤΕ και ΕΛΤΑ να αναλάβουν την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΣΕ, μέχρι να ορίσει δικούς της υπαλλήλους η Διοίκηση, πρακτική που ακολουθείται ήδη στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΟΤΕ της περιοχής Καρπάθου, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα ευρισκόμενα εκεί Γραφεία ΕΛΤΑ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: