Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Ανοικτή πρόσκληση για το πρόγραμμα « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης που αφορά Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, στη Λαμία 30/3/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Όθωνος 3 στη Λαμία. Καλούνται οι επιχειρήσεις του Νομού Φθιώτιδας να παραβρεθούν στην παραπάνω ημερίδα όπου θα δοθούν λεπτομέρειες και εξηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟς ΤΗΣ ΑΝΔΙΑ Καράντζαλης Λουκάς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Διαμαντάρας Αλέξανδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: