Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

«Αργά αντανακλαστικά της κυβέρνησης σε σχέση με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις» σχολιάζει ο Μιχ. Γιαννάκης


Καθυστερημένα αντιλήφθηκε η κυβέρνηση το πρόβλημα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες Δημοτικές Επιχειρήσεις στην ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με την ερώτηση του βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλη Γιαννάκη προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Ο επιτυχημένος θεσμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων κινδυνεύει με πλήρη παράλυση» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκης ενώ στρεφόμενος εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών καταλογίζει στην κυβέρνηση αργά αντανακλαστικά. «Από την στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πάψει να θεωρεί δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, αναστέλλεται το κοινωφελές έργο των Δημοτικών Επιχειρήσεων» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκης και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για άρση του αδιεξόδου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011
ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Δημοτικών Επιχειρήσεων»

Κύριε Υπουργέ,
Ο θεσμός των Επιχειρήσεων Δήμων και Κοινοτήτων έδωσε την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να διευρύνει τις δραστηριότητες της σε διάφορους τομείς, όπως τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την επέκταση των κοινωνικών δομών της Πολιτείας.
Παρά το σημαντικό τους έργο, ωστόσο, πολλές από τις δημοτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν αφού αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα (μισθοδοσία προσωπικού, αποζημιώσεις μελών ΔΣ, δαπάνες υλικοτεχνικές υποδομής κ.α.) λόγω της διαμορφωθείσας νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έχει πάψει να θεωρεί τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Έτσι, έχει «παγώσει» η μισθοδοσία για χιλιάδες εργαζομένους στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ανασταλεί η λειτουργία των Επιχειρήσεων και έχει παραλύσει το σύστημα παροχής κοινωφελών υπηρεσιών των Δήμων προς τους Δημότες τους.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
-Πότε αντιλήφθηκε η κυβέρνηση το πρόβλημα χρηματοδότησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων; Γιατί δεν έδρασε άμεσα προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα μισθοδοσίας των εργαζόμενων;
-Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυβέρνηση για την άρση του νομικών σκοπέλων που δεν επιτρέπουν την χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων;
-Ποιες κατευθύνσεις έχει δώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μισθοδοσίας που επιτακτικά αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: