Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Ενημέρωση για τις μετρήσεις Ραδονίου από το Δήμο Θηβαίων


Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΑ) στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μετρήσεων Ραδονίου έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα μετρήσεων των επιπέδων ραδονίου σε όλους τους νομούς της χώρας, με στόχο τη δημιουργία εθνικού χάρτη συγκεντρώσεων ραδονίου. Έτσι στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων (Γραφείο Περιβάλλοντος), θα τοποθετηθούν σε κατοικίες (σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο) 26 δοσίμετρα με σκοπό τον έλεγχο των οικοδομών για την έκλυση ραδονίου.
Υπογραμμίζουμε ότι οι κατοικίες θα πρέπει να είναι ισόγειες και κατοικήσιμες.
Η διενέργεια μετρήσεων ραδονίου σε όλη τη χώρα, είναι αναγκαία για τη δημιουργία του εθνικού χάρτη ραδονίου, που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν όψει του προγράμματος αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θηβαίων κ. Αθανάσιο Μερκούρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 3 50661.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ…Τι είναι το ραδόνιο;
Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο, το οποίο εκλύεται από το ράδιο που υπάρχει στο έδαφος και τα πετρώματα της γης. Είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο, ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων και ως εκ τούτου είναι χημικά αδρανές. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, όπως αναφέρονται από το UNSCEAR 2000 (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) το 47% της ετήσιας δόσης που λαμβάνει ο μέσος κάτοικος του πλανήτη οφείλεται στο ραδόνιο και στα επίσης ραδιενεργά θυγατρικά του.
Από πού προέρχεται;
Το ραδόνιο είναι αέριο ραδιενεργό στοιχείο το οποίο προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου. Το ράδιο είναι μέλος της ραδιενεργού σειράς του Ουρανίου 238 (U-238), το οποίο αποτελεί μέρος της φυσικής ραδιενέργειας, μιας και όλα τα πετρώματα και τα εδάφη της γης, καθώς και τα προερχόμενα από αυτά οικοδομικά υλικά, περιέχουν ουράνιο και ράδιο σε μικρές συνήθως ποσότητες. Το ραδόνιο είναι αέριο και μάλιστα αδρανές, και επομένως, αν του δοθεί η δυνατότητα θα διαφύγει από το έδαφος ή τα οικοδομικά υλικά και θα εισέλθει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος έχει πολλές οδούς εισόδου σε ένα κτίριο: τις μικρορωγμές στα τσιμεντένια δάπεδα, τα κενά ή τις ρωγμές στους τοίχους, τα κενά στα σημεία σύνδεσης τοίχου δαπέδου, τα διάκενα στα ξύλινα πατώματα, τα κενά στα σημεία εισόδου σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης, τα διάκενα στις πόρτες και τα παράθυρα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_radonio.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: