Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Τη συμπαράσταση και συμμετοχή του στον αγώνα κατά των διοδίων των κατοίκων της περιοχής δηλώνει με ομόφωνο ψήφισμα ο Δήμος Θηβαίων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Θ Η Β Α Ι Ω Ν

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίαση της 22ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, αφού προηγουμένως έκρινε ομόφωνα αυτό ως κατεπείγον, συζήτησε προ ημερησίας διατάξεως το ζήτημα σχετικά με την εγκατάσταση σταθμών διοδίων στην είσοδο της πόλης των Θηβών. Μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του ότι : α) η εγκατάσταση τόσο των πλευρικών διοδίων στην είσοδο/έξοδο της πόλης των Θηβών προς τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας όσο και των μετωπιαίων στην περιοχή Υλίκης χωρίς την προηγούμενη κατασκευή σύγχρονου παράπλευρου οδικού δικτύου είχε ως αποτέλεσμα, λαμβανομένου υπόψη και της συνεχούς αύξησης της τιμής των διοδίων, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση των ούτως ή άλλως ακατάλληλων παράδρομων, αλλά και άλλων οδικών αρτηριών της πόλης, με αποτέλεσμα τη σημαντική φθορά αυτών, β) επιβάρυνε περισσότερο το εισόδημα των κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής μας, που μεταβαίνουν στα σπίτια και τις εργασίες τους, καθώς δεν υπάρχουν παράδρομοι και αναγκάζονται να καταβάλουν διόδια και για τοπικές διαδρομές Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ε Κ Δ Ι Δ Ε Ι ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Δηλώνει τη συμπαράσταση και συμμετοχή του στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει και τη νομική υποστήριξή τους, για ελεύθερους δρόμους χωρίς διόδια. Απαιτεί : Α) Την κατάργηση των διοδίων που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Β) Την άμεση κατασκευή των παράδρομων και των αναγκαίων μέτρων υποδομής για ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: