Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Μπήκε και η Ελλάδα στο πρόγραμμα φρούτων και λαχανικών στα σχολεία της Ε.Ε. για το 2011/2012


Στα 90 εκατομμύρια € φθάνουν τα κονδύλια που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συγχρηματοδότηση του προγράμματος κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2011/2012. Όπως ανακοινώθηκε στις 30 Μαρτίου, το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί μεταξύ της Ελλάδας και άλλων 23 κρατών μελών της Ε.Ε. που δήλωσαν συμμετοχή, καθώς η Σουηδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχουν. Από το κεφάλαιο των 90 εκατομμυρίων € της ΕΕ που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του συστήματος, οι κύριοι δικαιούχοι είναι η Ιταλία (€ 18.000.000), η Γερμανία (€ 11 εκατ.), η Γαλλία (€ 10 εκατ.), η Πολωνία (€ 9.000.000 ) και τη Ρουμανία (€ 8.000.000). Φυσικά, τα κονδύλι αυτά είναι μέρος της χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος καθώς θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα κράτη μέλη σε αντίστοιχο ποσοστό, μέσω εθνικών ή ιδιωτικών φορέων. Το εν λόγω σχέδιο είναι μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενθάρρυνση υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας, καθώς είναι πιθανότερο να γίνουν δια βίου συνήθειες εάν αναπτύσσονται σε νεαρή ηλικία. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η καλύτερη διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην κακή διατροφή, όπως η παιδική παχυσαρκία. Σημειώνεται, πως κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2009/2010, 4,7 εκατομμύρια παιδιά στα συμμετέχοντα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα με τη λήψη μερίδων φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Πηγή http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: