Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

«Τόπο έπιασαν» οι επισημάνσεις του Μιχάλη Γιαννάκη στον Γιώργο Προβόπουλο!


Την καθιέρωση της εγγυημένης επιταγής προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις ακάλυπτες!

Πρόταση για την καθιέρωση της «εγγυημένης επιταγής» έχει διατυπώσει η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών. Η πρόταση, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα μπλοκ των επιταγών που εκδίδουν οι τράπεζες να έχουν συγκεκριμένο αριθμό φύλλων. Προτείνεται επίσης το αναγραφόμενο ποσό να είναι σταθερό (προσημειωμένο) και η τράπεζα που εκδίδει τα μπλοκ, να εγγυάται την πληρωμή των αναγραφόμενων ποσών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με αφορμή ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή της ΝΔ Μιχάλη Γιαννάκη, σχετικά με τις μεταχρονολογημένες επιταγές, διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι παρακολουθεί, ανά τρίμηνο, την εξέλιξη του αριθμού των επιταγών σε κυκλοφορία και του αριθμού των ακάλυπτων επιταγών, καθώς και των υπέγγυων επιταγών ως ποσοστό των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό. «Από την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, αλλά και από επιτόπιους ελέγχους που διενεργεί προτείνει βελτίωση των σχετικών διαδικασιών των τραπεζών και ενίσχυση της εφαρμογής αυτών, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και να ενισχυθεί η επιταγή ως μέσο πληρωμής και ως μέσο ενίσχυσης της διαφάνειας των συναλλαγών», αναφέρεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος που υπογράφεται από τον Ι. Γούσιο. Για την «άμβλυνση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διατυπώσει πρόταση περί εγγυημένης επιταγής», αναφέρει η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με την πρόταση «τα μπλοκ των επιταγών που εκδίδουν οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό φύλλων, το αναγραφόμενο ποσό να είναι σταθερό (προσημειωμένο) και η εκδούσα τράπεζα να εγγυάται την πληρωμή των αναγραφόμενων ποσών».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από επισημάνσεις του κ. Γιαννάκη ότι σε όλη την αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων κυκλοφορούν μεταχρονολογημένες επιταγές. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από επισημάνσεις του κ. Γιαννάκη ότι σε όλη την αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων κυκλοφορούν μεταχρονολογημένες επιταγές.

Ο βουλευτής με ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, ανέφερε ότι «οι παραγωγοί της Βοιωτίας βρίσκονται σε απόγνωση επειδή η αποπληρωμή της παραγωγής τους γίνεται με μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες μάλιστα ενίοτε, είναι ακάλυπτες, μεταφέροντας το πρόβλημα της ύφεσης από την αγορά της Αθήνας σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια».


Πηγή http://www.kathimerini.gr/ με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: