Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

30 Μαρτίου με 13 Απριλίου 2011: Γενική Απογραφή Πληθυσμού


Γενική απογραφή πληθυσμού από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου θα διενεργήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας. Ειδικότερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανακοινώνεται ότι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 θα διεξαχθεί το δεκαπενθήμερο από 10 έως και 24 Μαΐου 2011. Επίσης ανακοίνωσε πως άρχισε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-registration-apogr , μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών, ηλικίας 20 έως 69 ετών, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Οι απογραφείς θα απασχοληθούν στις εργασίες διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, στο Απογραφικό Τμήμα που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επόπτες Απογραφής, για το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαίου 2011. Το Orchomenos Press δημοσιεύει ένα ντοκουμέντο (πατήστε να το δείτε σε υψηλή ανάλυση) από την απογραφή του 1844 στο Νομό Βοιωτίας, (τότε που το Ακραίφνιο λέγονταν …Καρδίτσα και το Κάστρο … Τοπόλια) με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινότητας Κοκκίνου κας Κατερίνας Δελή, προκειμένου να μας «θυμίσει» να εγγραφούμε στον τόπο μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: