Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο…


O Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 27η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
2. Περί έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ‘’Περιφερειακή οδός Δ.Δ Παύλου’’.
3. Περί έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ‘’Παγοποιείο Γκούρα Αναστασίας’’.
4. Περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2010.
5. Εξέταση της υπ΄αριθ. 6858 – 17/9/2010 αίτηση της εταιρίας Αφοί Τσαμπά για την επιστροφή Τελών Καθαριότητας ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα.
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΕ Δ.Δ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΠΗΓΑΔΟ».
7. Περί Παράτασης στην προθεσμία Εκτέλεσης του έργου ΄΄AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΕ Δ.Δ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΠΗΓΑΔΟ΄΄ για 30 ημέρες, ύστερα από την υπ΄αριθ. 6596 – 9/9/2010 αίτηση της Κοινοπραξίας Μπέσσας – Κοντόπουλος.
8. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ορχομενού για ‘’Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: