Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Την Τρίτη συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση για την μετάβαση στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και ειδικότερα στον άξονα 15 που αφορά την Ενοποίηση – Προσαρμογή υφιστάμενων Πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
-για την υποβολή πρότασης και έγκριση τεχνικού δελτίου
-για την έγκριση προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της ΚτΠ Α.Ε. για την διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του έργου από τη δεύτερη και
-την έγκριση του τεύχους της διακήρυξης για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού από την ΚτΠ Α.Ε.
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
4. Έγκριση εκτέλεσης δι ‘ αυτεπιστασίας του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
5. Έγκριση εκτέλεσης δι ‘ αυτεπιστασίας του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΡΩΜΕΪΚΟΥ.
6. Παραλαβή της Η/Μ Μελέτης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (επίπεδο εφαρμογής ) του έργου : Κατασκευή ΧΥΤΑ Β΄ Φάση – 1ης Διαχ/κης Ενότητας Νομού Βοιωτίας. 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες. 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ καθώς και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του Υποέργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ Δ.Λ. Β΄ΦΑΣΗ -1Ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑς Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
9. Έγκριση της 36/2010 απόφασης του Δ.Σ. ΔΑΟΛ.
10. Εξέταση αίτησης για μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών από τον Μέγα Παναγιώτη του Ν.
11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Κοβάνη Ι. του Κ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Διοικητικό Πρόστιμο) του οφειλέτη Αυγερινάκου Ελευθερίου του Ι. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 2%) του οφειλέτη Καντά Δημητρίου του Ι. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
14. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Διοικητικό Πρόστιμο) του οφειλέτη Διαμαντή Αλεξάνδρου του Διαμ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: