Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

3 «κλειδιά» για την είσπραξη της επιδότησης στο βαμβάκι


Του Αλέξανδρου Μπίκα

Τρία βασικά σημεία «κλειδιά» που απαραίτητα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί βάμβακος εφέτος, για να εισπράξουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, περιέχει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις “λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της περιόδου 2010 – 2011”.
Κατά πρώτο λόγο, μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί πρέπει να παράξουν σωστά προϊόν. Δηλαδή, να καλλιεργήσουν και να συγκομίσουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τους ποσότητα βάμβακος τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, μειωμένη κατά 30% της καλλιεργητικής ζώνης που ανήκουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 35235/11/05/10 ΚΥΑ (μέσος όρος 4/τίας 2000/01, 2003/04).
Κατά δεύτερο λόγο, απαιτείται εμπρόθεσμη παράδοση στα εκκοκκιστήρια (μέχρι 31 Ιανουαρίου 2011) και τρίτον, πρέπει οι αγρότες να προσέξουν, ώστε η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο παραδίδουν το βαμβάκι τους, να είναι άνω του 32%. Η απόδοση θα παρακολουθείται και θα επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο. Πηγή http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: