Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Έως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ


Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την με αριθμ. πρωτ. 71103/Γ6/18-06-2010 εγκύκλιό του , καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) , για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ το σχολικό έτος 2010-2011, να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και μόνο στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21-06-2010 μέχρι 30-06-2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την παραπάνω εγκύκλιο και τα έντυπα των αιτήσεων για Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. από :
Την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας: www.ρdestereas.gr.
Tα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας: Αρκαδίου 8, 351 00 Λαμία, τηλ/νο: 2231066151.
Τις κατά τόπους Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και Γραφεία Ε.Ε. Νομών Περιφερείας μας.
Τα ΚΕΔΔΥ Νομών Περιφερείας μας.

Από την Περ/κή Δ/νση
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: