Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2010-11 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 2-7-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Λυσσάνδρου 3-5, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 13:00, τηλέφωνο: 27310-89670, 27310-89670, 89660 Φαξ: 27310-89678, 89657 ιστοσελίδα http://sparti.uop.gr/~toda/indexmtp1.html και e-mail: akourtes@uop.gr

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: