Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Αποχωρεί από τη Διοίκηση (όχι και από μέτοχος) της ΕΛΒΟ ο Όμιλος Μυτιληναίος
Την απόφασή του να αποχωρήσει από το management της ΕΛΒΟ, διατηρώντας το μειοψηφικό ποσοστό (43%) που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η απόφαση αποχώρησης από τη διοίκηση της ΕΛΒΟ συνάδει απόλυτα με την επιχειρηματική στρατηγική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για εστίαση στους τομείς της Μεταλλουργίας - Ορυχείων, της Ενέργειας και της Κατασκευής Έργων EPC. Στα 9 χρόνια παρουσίας της στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση της ΕΛΒΟ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πραγματοποίησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας με βάση τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που ισχύουν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρώντας το 43%, θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια ανάκαμψης της ΕΛΒΟ, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παραγωγής και συναρμολόγησης στρατιωτικών οχημάτων και βασικού προμηθευτή των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων. Οι όροι της αποχώρησης και οι μελλοντικές σχέσεις των μετόχων πλειοψηφίας και μειοψηφίας (Δημοσίου και Ομίλου Μυτιληναίος) θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη και θα επικυρωθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα στο πνεύμα καλής συνεργασίας που υπήρξε όλα τα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: