11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των φακέλων που θα υποβληθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ


Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των Φακέλων που θα υποβληθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών καλούνται να αναζητήσουν το Τεύχος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά έντυπα (Παραρτήματα 1 και 4 του εν λόγω Τεύχους) από τον ιστοχώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr/
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στο ΚΑΠΕ μέχρι 31/7/09, 19ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμι, 19009, είτε με φυσικό τρόπο (κατά τις ώρες 10.00 – 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες) είτε με ταχυδρομική αποστολή.
Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης ρυθμίζονται στο Τεύχος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΥΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: