Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Θα μας "τρελάνει" ο Ντασιώτης με την άριστη διαχείρισή του - Καμία αύξηση προς τους Δημότες το 2023 παρά την έκρηξη του κόστους της ενέργειας και των καυσίμων

 


Όπως κάθε χρόνο, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού , λαμβάνεται απόφαση από τα θεσμικά όργανα των Δήμων, (Οικονομική  Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο), για τον καθορισμό των δημοτικών τελών, που θα ισχύσουν για το επόμενο έτος.

Τα τέλη αυτά που αφορούν την ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό-καθαριότητα και ακίνητη περιουσία, ήταν πάντα και συνεχίζουν να είναι, σύμφωνα με το νόμο, ανταποδοτικά, που σημαίνει πως καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους δημότες και δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή χρηματοδότησης. Επομένως το ύψος τους καθορίζεται από το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, του έτους 2023, μετά και από τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, που πλέον είναι και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη: 

Διατηρεί τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, όπως και το τέλος ακίνητης περιουσίας, στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν το 2019 και δεν προβαίνει σε καμία αύξηση, παράτην έκρηξη του κόστους της ενέργειας και των καυσίμων, που επιβαρύνει ραγδαία το κόστος όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών,προς τους Δημότες.

Στα τέλη ύδρευσης η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπει την ενοποίηση του Παγίου, σε όλο το Δήμομε μείωσή του και καθορισμό στα είκοσι επτά (27) ευρώ,διατηρώντας την χρέωση της κατανάλωσης επίσης στα επίπεδα του 2019.

Ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις αποφάσεις διατηρείται η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ανέργων, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, χαμηλών εισοδημάτων, κτλ), με μειωμένες ή και μηδενικές χρεώσεις.

Ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Π.Ντασιώτης, αναφερόμενος στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τα Δημοτικά τέλη επισήμανε τα εξής: « Στην εποχή της απρόβλεπτης και καθημερινής έκρηξης του ενεργειακού κόστους, που συμπαρασύρει σε αυξήσεις τα πάντα και δεν ξέρουμε που θα σταματήσει, η αύξηση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών αποτελεί περίπου μονόδρομο, δεδομένου πως απαγορεύεται η κάλυψη αυτού του κόστους να γίνει από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών,λειτουργώντας συνετά και σταθμίζοντας τις δυνατότητες του Δημοτικού Προϋπολογισμού, δεν ακολουθεί τη λογική της αύξησης,αλλά εκείνη της ορθολογικής διαχείρισης που μπορεί να απορροφήσει τα επιπλέον κόστη. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούμε τη μείωση της κατανάλωσης, με λαμπτήρες και φωτιστικά LED για το δημοτικό φωτισμό και τις εγκαταστάσεις, που ήδη είναι σε εξέλιξη, αλλά και άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις,χωρίς να μειώσουμε  τις παρεχόμενες υπηρεσίες,ενώ, ταυτόχρονα,με τους υπόλοιπους Δήμους διεκδικούμε από την πολιτεία στήριξη.

Στην ύδρευση προβαίνουμε στην ενοποίηση του παγίου σε όλο το Δήμο στο ύψος των είκοσι επτά (27) ευρώ το έτος, κάνοντας μείωση για όλα τα νοικοκυριά. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει σταδιακά τα προηγούμενα έτη, όπου ενοποιήσαμε με σταθερά βήματα τα πάγια στις κοινότητες και τώρα ολοκληρώνουμε στο σύνολο του Δήμου. Είναι δίκαιο.

Είναι βέβαιο πως κανείς μας δε θέλει να πληρώνει τέλη, τη στιγμή μάλιστα που πληρώνει γενικότερα φόρους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι σαφές πωςοι Δήμοι δεν αυτοσχεδιάζουν, ούτε νομοθετούν,αλλά διοικούνται με την υφιστάμενη νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο, ενώ παράλληλα διεκδικούν από το κράτος πρόσθετους πόρους και αναζητούν έξυπνες λύσεις. Αυτό ακριβώς κάνουμε και παρέχουμε στους Δημότες μας ότι καλύτερο μπορούμε.».

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: