Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Στη μάχη της καθαριότητας μπήκε το υπερσύγχρονο σάρωθρο στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων

 Στη μάχη της καθαριότητας μπήκε το υπερσύγχρονο σάρωθρο, με το οποίο ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και των υπόλοιπων εγγράφων του.

Το Σάρωθρο, αρχικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠΕΣ, κατόπιν υποβολής αιτήματος και ένταξης σε αυτό του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Ντασιώτης, με αφορμή την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χειρίζεται έκανε την παρακάτω δήλωση: «Θέτουμε σε κυκλοφορία και χρήση ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο θα βελτιωθεί σημαντικά η καθαριότητα και η αισθητική όλων των κοινοτήτων μας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης του μηχανήματος και την εκπαίδευση του προσωπικού που έγινε, δίνοντας και μερικές ημέρες εξοικείωσης του χειριστή, θα καταρτιστεί πρόγραμμα για την έδρα και όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Η εικόνα της καθαριότητας των δρόμων και πλατειών θα αλλάξει δραστικά με τη χρήση αυτού του μηχανήματος, ενώ η υπηρεσία καθαριότητας αποκτά μεγάλη δύναμη. Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προμήθεια νέων, αλλά και την αντικατάσταση των παλαιοτέρων μηχανημάτων του, με καινούργια, πιο σύγχρονα και ασφαλή. Έχουμε ήδη αντικαταστήσει αρκετά και προχωρούμε και σε νέα. Αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που δίνουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύουμε το Δήμο μας. Η διαφορά πλέον είναι εμφανής και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο»  

Δεν υπάρχουν σχόλια: