Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού  μας προσκαλεί στις 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης , με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Εγκριση Τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας λαικών αγορών, προκειμένου να ενταχθεί και η νέα λαική αγορά στην Κοινότητα Κάστρου. Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Θέμα 2ο

Εγκριση Νέου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Ορχομενού και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Θέμα 3ο

Κατανομή Α.Π.Ε. Νοέμβριος 2021 – Μάιος 2022 -Ιούνιος 2022. Εισηγητής : κ. Κανέλης Γεώργιος, Στέλεχος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ορχομενού.

Θέμα 4ο

Παράταση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020, αντίστοιχη τροποποίηση Α.Υ.Ι.Μ. ως προς το χρόνο λήξης του προγράμματος, έγκριση παράτασης συμβάσεων και μη ανανέωσης σύμβασης με αντικατάσταση. Εισηγητής : κ. Σπυριδάκη Ελευθερία, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 5ο

Έγκριση αιτήματος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) για παραχώρηση στεγασμένου χώρου στη κοινότητα Αγ. Δημητρίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ερευνητικών έργων της αρχής. Εισηγητής  : κ. Γαλάνης Γρηγόριος , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Θέμα 6ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου. Εισηγητής : κ. Σπυριδάκη Ελευθερία, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 7ο

Εγκριση Μεταφοράς της στάσης ΚΤΕΛ, που εντοπίζεται στη συμβολή των Οδών Μινύου και Λόρδου Βύρωνα στην περιοχή Σκριπού του Δήμου Ορχομενού, σε νέα προτεινόμενη θέση εμπρός από το Ακίνητο ΠΕΤΡΙΝΑ. Εισηγητής : κ. Κούνιος Δημήτριος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου.

Θέμα 8ο

Έγκριση μίσθωσης του κλειστού γυμναστηρίου από το Γ.Α.Σ Ορχομενού. Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Ξηρογιάννης Αντιδήμαρχος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: