Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Γιώργος Μουλκιώτης: «Άμεσα στη Βουλή τα αιτήματα του Δήμου Ορχομενού για την αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους και την αναστολή της επιβολής τέλους ταφής στους ΟΤΑ»


 Ο βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης, με άμεσες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις – αναφορές προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών ζητά την άμεση επίλυση των αιτημάτων του Δήμου Ορχομενού για την αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους και την αναστολή της επιβολής τέλους ταφής στους ΟΤΑ.

Με τις παρεμβάσεις του, ο βουλευτής προωθεί στους αρμόδιους Υπουργούς τα αιτήματα της Δημάρχου Ορχομενού, με τα οποία επισημαίνεται ότι ως Επαρχιακός και Αγροτικός Δήμος, ο Δήμος Ορχομενού βιώνει δραματικά την εξαιρετική αύξηση των τιμών ενέργειας δυσχεραίνοντας το έργο του καθώς είναι ένας από τους Αγροτικούς Δήμους που διαχειρίζεται την άρδευση με 32 αντλιοστάσια, ενώ η μεγάλη διασπορά των Δημοτικών Ενοτήτων, καθιστά άνευ ετέρου αναγκαία, τη λειτουργία 14 αντλιοστασίων ύδρευσης και οδηγεί σε τεράστιο δίκτυο ΦΟΠ.  Επιπλέον, τονίζεται ότι ο Δήμος Ορχομενού είναι ένας Δήμος όπου στην εδαφική του χώρα βρίσκονται εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ. 

Παράλληλα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021, από 1/1/2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για διάφορες κατηγορίες στερεών αποβλήτων. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφή είναι οι ΦοΔΣΑ και οι ΟΤΑ α’ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018, ενώ η λήψη της απόφασης δεν συνάδει με τους όρους της Χρηστής και Δίκαιης Δικαιοσύνης.  

Κατόπιν αυτών, αιτείται αφενός να αποδοθεί στον Δήμο, από τον ΕΛΑΠΕ, ένα ποσοστό εσόδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους ενεργειακής κατανάλωσης και αφετέρου, την άμεση τροποποίηση των ρυθμίσεων του ν. 4189/2021 με αναστολή της επιβολής του Τέλους Ταφής, ώστε να δοθεί χρόνος να σχεδιαστεί ο τρόπος για την δίκαιη, αναλογική και αποτελεσματική εφαρμογή του, αφού υλοποιηθούν αποδοτικές πρακτικές διαχείρισης.

Ο Γιώργος Μουλκιώτης αναγνωρίζει ως απόλυτα αιτιολογημένα, εύλογα και δίκαια τα αιτήματα του Δήμου Ορχομενού και ζητά να δοθεί άμεση λύση με την λήψη στοχευμένων μέτρων. 

​Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε  και όχι ανέξοδες υποχρεώσεις

 

Από το Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια: