Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Παράταση ημερομηνίας για την παράδοση σύσπορου βαμβακιού

 


Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως τις 18/02/2022 η ημερομηνία παράδοσης συσπόρου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: