Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Talking Facts #4 Ευδόκιμος Φρέγκογλου / ΔΙΑΖΩΜΑ


Ο Ευδόκιμος Φρέγκογλου είναι Επικοινωνιολόγος – Τεχνολόγος Πολιτισμού BSc - Υπεύθυνος πολυμεσικών εφαρμογών Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ". Το δε Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" προσπαθεί να φέρει τα μνημεία στο κέντρο της Ζωής, της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για να συνδέσουμε και να υποκινήσουμε όλες τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας (πολίτες, δημάρχους – περιφερειάρχες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς), με στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία, μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων, των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Θεματικές ενότητες: 01:08: Σωματείο «Διάζωμα»: Δραστηριότητες για την ανάδειξη του πολιτισμού 01:40: Πολιτισμός και επαγγελματικός προσανατολισμός 04:00: Πολιτισμός και πολυμεσικές εφαρμογές 07:27: Πολιτισμός και προσβασιμότητα μέσω ψηφιακών εφαρμογών 09:56: Η σημασία της προβολής των αρχαιολογικών χώρων 12:52: Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό και τρόποι συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 18:27: «Διάζωμα»: Ολιστική προσέγγιση του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα 26:58: Πως ξεκίνησε το σωματείο «Διάζωμα» 28:39: Αναστηλώσεις μνημείων στην Ελλάδα 35:43: «Διάζωμα»: Συνεργασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 39:21: «Διάζωμα»: Προμελέτη για τα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 40:58: Πολιτιστική διαδρομή Πελοποννήσου – ΜΟΡΕΑΣ 42:20: Πρόγραμμα «Πόλις» 43:08: Λεωφόροι Πολιτισμού 44:33: Η αξιοποίηση του πολιτισμού σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματίας 45:59: Πολιτιστική διπλωματία και δίκτυα πόλεων 49:08: «Διάζωμα»: Απορρόφηση κονδυλίων, , ομογένεια, εκπαίδευση 52:53: «Διάζωμα»: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Πλατφόρμα Generation D Παρουσίαση: Ιωάννης Τσουκαλάς Site ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ: https://diazoma.gr/ Facebook : https://www.facebook.com/diazomaGreece/ YouTube : https://www.youtube.com/user/DIAZOMATV2 Twitter: https://twitter.com/diazoma

Δεν υπάρχουν σχόλια: