Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την Κυριακή - Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 


Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η Ειδική Συνεδρίαση που αφορά την εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και την Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και η δευτερη τακτική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 13:00μ.μ και αφορά στη σύσταση δύο Επιτροπών.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11, Λαμία), θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 και β) την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6290) ΚΥΑ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.6 της προαναφερθείσας ΚΥΑ («Εκλογές αιρετών εκπροσώπων…καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών…δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δυο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοΐό COVID 19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9…» , επισυνάπτεται ) ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του ν. 3852/2010 εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 1ο

        Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θέμα 2ο

        Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στις 13:00 μ.μ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11, Λαμία), θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 και β) την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6290) ΚΥΑ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.6 της προαναφερθείσας ΚΥΑ («Εκλογές αιρετών εκπροσώπων…καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών…δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δυο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοΐό COVID 19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9…» , επισυνάπτεται ) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1ο Σύσταση Επιτροπής «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός    

Θέμα 2ο Σύσταση Επιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: