Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Μέσω του https://edu.testing.gov.gr/ οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε δωρεάν έλεγχο COVID-19Δεν υπάρχουν σχόλια: