Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

  Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
 Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού  635.000 ευρώ . (η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)

Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΥΑ 38347/2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019. (27/2018 Απόφαση της Ο.Ε)

Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεση  προϋπολογισμού χρήσης    Δ΄ τριμήνου 2018  (26/2019 Απόφαση Ο.Ε)

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων. (1/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).(η εισήγηση διανεμήθηκε με την προηγούμενη πρόσκληση)

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 4.623,58€ από μισθώματα βάσει της  αριθμ. πρωτ  18860/26-7-2017 σύμβασης   ,σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 ,    του οφειλέτη  Κιούση . Ι.Λουκά

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του   Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων ,  σε εφαρμογή της  Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019  του Υπουργείου Εσωτερικών 

Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης - αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων

 Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού των Αγ. Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου

Προγραμματισμός για τη συνδιοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής ιρανικής μουσικής

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης- αφιέρωμα στον Γ.Κατσαρό από την Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων.

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τον εορτασμό των Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ Παρορίου στις 16/3/2019

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)”

 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
                      
  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: