Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

«Πράσινο φως» για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δ. Ορχομενού – Από 1η Μαΐου 2018 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018 η αρδευτική περίοδος για την κτηματική περιοχή Ορχομενού , Αγ. Δημητρίου, Μαυρόγειας, Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Ανδρέα και Καρυάς


Την έγκριση του έδωσε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού,  όσον αφορά την έναρξης της αρδευτικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2018 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018 για την κτηματική περιοχή Ορχομενού , Αγ. Δημητρίου, Μαυρόγειας, Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Ανδρέα και Καρυάς.

Ακόμη το ΔΣ στην ίδια απόφαση με αριθμ. 34/2018, αποφάσισε την πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων οι οποίοι θα ασκήσουν αστυνόμευση στα αρδευτικά νερά κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο 2018 στην έδρα του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Αγίου Σπυρίδωνα και Καρυάς και να επιμεριστούν αυτές σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση ως εξής: 
Α) Για τον Ορχομενό – Καρυά. 
Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε ΤΡΕΙΣ (3) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων». 
Β) Για τον Άγιο Δημήτριο
 Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε ΔΥΟ (2) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων». 
Γ) Για τον Άγιο Σπυρίδωνα 
Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε ΔΥΟ (2) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων». 
Καθορίζει τις περιοχές ευθύνης κάθε υδρονομέα ως εξής: 
 Α) Για τον Ορχομενό – Καρυά: α) Άγιος Βασίλειος – Δρόμος Καρυάς, β) Δρόμος Καρυάς – Εθνικός Δρόμος Ορχομενού - Κάστρου γ) Εθνικός Δρόμος Ορχομενού - Κάστρου – Πηγές Χαρίτων. 
Β) Για τον Άγιο Δημήτριο όλη η περιοχή του Αγίου Δημητρίου και του οικισμού Μαυρόγειας. 
Γ) Για τον Άγιο Σπυρίδωνα όλη η περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα και του οικισμού Αγίου Ανδρέα. Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr