Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ο Δήμος Ορχομενούσε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης , πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής ή τοπικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.


Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ορχομενούείναι ενταγμένο στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».
Φορέας Πρότασης : Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Φορέας Υλοποίησης : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Φορείς Συνεργασίας: Δήμοι Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου
Αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και άμεσα θα γίνει η έναρξη των πρώτων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκήπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.
Στόχος: Ικανότητα προσαρμογής και ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης ενηλίκων στην εκπαίδευση
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.205.000€ από εθνικούς πόρους, εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ενηλίκων, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών .
Θεματικά & Γνωστικά αντικείμενα
Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον           
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Ορχομενού μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην γραμματεία του Δημάρχου (κα. Τσάπρα) και στο γραφείο ειδικών συνεργατών (κ. Πούσιας).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
Σπυριδούλα Μοιρογιάννη Υπεύθυνη εκπαίδευσης ΚΔΒΜ

Κα. Τσάπρα Χριστίνα αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Ορχομενού , στον κ. Πούσια Νικόλαο ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, στα τηλέφωνα 22613-51101,22613-51129

Δεν υπάρχουν σχόλια: