Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο ΟρχομενούΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης συγκαλεί τα μέλη σε συνεδρίαση  στις 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
  
1.     Γνωμοδότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2014
2.     Γνωμοδότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού σχετικά με  τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014.
 
 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. ( άρθρο 76 παρ.3 Ν3852/2010).
Το υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Τηλ. επικοινωνίας: 2261034153
 
 
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
                                                  Ξηρογιάννης   Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: