Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για τους καπνοπαραγωγούς

             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση δικαιούχων για υποβολή αιτήσεων πληρωμής της γ΄δόσης –αποπληρωμή της αναλογούσης οικονομικής ενίσχυσης καπνοπαραγωγών που έχουν ενταχθεί στο μέτρο.

       Καλούνται όσοι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013 δεν υπέβαλλαν αίτηση κατά την περίοδο υποβολής 12-6-2013 έως 29-7-2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και εντύπως αίτηση πληρωμής για την γ΄δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο .
Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από την 7-11-2013 και μέχρι την Δευτέρα 29-11-2013 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr .
   Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στο τηλ :22613-50156 ( Κων/να Βέργου )

                                                       Γιάννα Πάνου

                                            Γεωπόνος δήμου Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια: