Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Πλεονασματικός ο ισολογισμός του Δ. Αλιάρτου

Εγκρίθηκε ομόφωνα, στην ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλιάρτου, την Τετάρτη 21-11-2012, ο Ισολογισμός του Δήμου για το 2011,όπως συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές.
Είναι ο πρώτος Ισολογισμός του Καλλικρατικού Δήμου Αλιάρτου και συνοπτικά, αποτυπώνει το νοικοκύρεμα του Δήμου όπως προκύπτει:
α) από την μείωση των υποχρεώσεων (χρέους), σε σχέση με τον αντίστοιχο ενοποιημένο Ισολογισμό του 2010 του τέως Δήμου Αλιάρτου και του τέως Δήμου Θεσπιέων, κατά 821.632,36€,
β) από το γεγονός ότι είναι πλεονασματικός κατά 98.247,21€ έναντι του αντίστοιχου του 2010, που ήταν ελλειμματικός κατά 710.594,40€,
γ) από το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα το 2011 είναι 813.668,40€ έναντι 382.021,08€.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα σημειώθηκαν, παρά την σημαντική μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων (60% περίπου), με δίκαιο μοίρασμα των διαθεσίμων πόρων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, χωρίς στέρηση αναγκαίων υπηρεσιών στο Δήμο και τους Δημότες, με εξορθολογισμό των δαπανών και αύξηση στις εισπράξεις του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: