Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 - Από 12 Νοεμβρίου 2012 έως και 15 Ιανουαρίου 2013


Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματά μας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από 12 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2013 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Αν έχετε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, τα στοιχεία σας παραμένουν καταχωρημένα στο σύστημα και η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι για εσάς ευκολότερη. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο : http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών στην ελληνική γλώσσα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 :
 Προπτυχιακά Προγράμματα :   
-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
-Διοίκηση Επιχειρήσεων     
-Αστυνομικές Σπουδές (αφορά μόνο σε απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)           
        
Μεταπτυχιακά Προγράμματα :  
-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος 
-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
-Διοίκηση Μονάδων Υγείας
-Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
-Επικοινωνία και Δημοσιογραφία 
-Επιστήμες της Αγωγής
-Θεατρικές Σπουδές                                                                                                      
-Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
-Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
-Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών στην αγγλική γλώσσα (μεταπτυχιακού επιπέδου) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

-Applied Health Informatics
-Business Administration (MBA)
-Educational Leadership Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University
-Theory of Education / Curriculum Development Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University

Παράλληλα, θα προσφερθεί περιορισμένος αριθμός θέσεων σε Διδακτορικό επίπεδο σε συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές και σε ορισμένα από τα προαναφερθέντα Προγράμματα Σπουδών. Για όλη τη σχετική πληροφόρηση που αφορά στα προαναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο :  http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/ps
Σημειώνεται ότι η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τη διαδικασία του αλγόριθμου τυχαίας κατανομής θέσης (κλήρωση). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τα διδακτορικά προγράμματα, η επιλογή των οποίων γίνεται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών. Σε όλες τις περιπτώσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής που έχει θέσει το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου σε κάθε Πρόγραμμα χωριστά.

Επικοινωνία με το Α.Π.ΚΥ. :
στο τηλέφωνο 00357-22411600 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00)
ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια: