Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Aπολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2011 τη Δευτέρα στη Λαμία



Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αινιάνων 8, στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. για να λάβετε μέρος στην Ειδική συνεδρίαση του Π.Σ. με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Aπολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. (Ν.3852/10, αρθ.185).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: