Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Τον απολογισμό πεπραγμένων παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κλ. Περγαντάς


Συνήλθε στις 30 Ιανουαρίου σε Ειδική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του «Καλλικράτη».

Στη Συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς παρουσίασε κατά την τοποθέτησή του τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2011, λέγοντας :

«Η σημερινή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες της θητείας μας. Είναι η μέρα που κάνουμε μπροστά σας, δημόσια, τον απολογισμό των πεπραγμένων μας του χρόνου που πέρασε, της πρώτης χρονιάς λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κάνουμε δημόσιο απολογισμό όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» κι όπως υπαγορεύεται από τη συνέπειά μας σε βασικές αρχές, όπως η διαφάνεια, η συμμετοχή και η ενημέρωση των θεσμικών οργάνων, των φορέων και των πολιτών.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης και δύσκολης προσπάθειας και επίμονης δουλειάς όλων μας : του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών, καθώς και των εργαζόμενων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που στάθηκαν συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε μια επίπονη, αλλά και δημιουργική διαδρομή.»

Σε τρία επίπεδα διαρθρώνεται ο απολογισμός που παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη, και συγκεκριμένα :

Σε πρώτο επίπεδο έγινε παρουσίαση των διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας της αιρετής περιφέρειας, τόσο σε ότι αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών θεσμικών οργάνων, όσο και σε σχέση με την οργάνωση των υπηρεσιών, καθώς και την οικονομική διαχείριση, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής :

«Το 2011 είναι μια χρονιά – ορόσημο για την Αυτοδιοίκηση. Είναι η χρονιά που σηματοδοτεί ουσιαστικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Είναι η πρώτη χρονιά της εφαρμογής του θεσμού της αιρετής περιφέρειας. Αναμφίβολα, το 2011 είναι και θα παραμείνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του θεσμού και ένα μοναδικό βίωμα για όλους όσους και απ΄όποια θέση τον υπηρετούν.

Σ΄αυτό τον απολογισμό λοιπόν είναι επιβεβλημένο να σταθούμε και να αναδείξουμε αυτή τη διαδικασία που μπορεί να φαίνεται αυτονόητη, πλην όμως είναι το θεμέλιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον ήταν και το πιο απαιτητικό ίσως κομμάτι της δουλειάς μας. Μιας δουλειάς σύνθετης, με νέους όρους και διαδικασίες, με ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο και με εμπλοκές σε κάθε βήμα της. Μιας δουλειάς που χρειάστηκε όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να διαθέσουμε ατελείωτες ώρες και πάνω απ΄όλα να βάλουμε δημιουργική διάθεση και ικανότητες προσαρμογής στις νέες συνθήκες του «Καλλικράτη».

Πρώτο μας βήμα, η συγκρότηση και η λειτουργία των θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών και των διαχειριστικών λειτουργιών. Ακολουθώντας τον οδικό χάρτη για την αιρετή Περιφέρεια συγκροτήθηκαν τα θεσμοθετημένα όργανα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανώτατο συλλογικό όργανο της Στερεάς Ελλάδας, συνεδρίασε 17 φορές πραγματοποιώντας 14 τακτικές και 3 ειδικές συνεδριάσεις, και εξετάζοντας 222 θέματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αναδειχθεί σε θεμέλιο δημοκρατικού προγραμματισμού, όπου συζητούμε όλα τα θέματα προγραμματικής λειτουργίας της περιφέρειας, καθώς και σε βήμα διαλόγου, αφού σε κάθε συνεδρίαση έχει καθιερωθεί διαδικασία ενημέρωσης, ερωτήσεων και απόψεων – προτάσεων για τα μεγάλα επίκαιρα θέματα της Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης πολιτών, συλλόγων και φορέων, με κατάθεση κρίσιμων προβλημάτων, αιτήματα συμπαράστασης και υποστήριξης και έκδοση ψηφισμάτων για πάμπολλα θέματα που είναι πέρα απ΄τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, πλην όμως επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας.

Σημαντικότατο θεσμικό όργανο για τη λειτουργία της Περιφέρειας είναι η Οικονομική Επιτροπή, η οποία το 2011 συνεδρίασε 35 φορές και εξέτασε 1.156 θέματα.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες του «Καλλικράτη» και συγκροτήσαμε ένα ακόμα αιρετό θεσμικό όργανο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Επιτροπή δικαιώνει το λόγο της συγκρότησής της, λειτουργώντας σε τακτική βάση και έχοντας συνεδριάσει το 2011, 16 φορές εξετάζοντας 261 θέματα. Ανάμεσά τους η Ειδική Συνεδρίαση με την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Καραβασίλη, όπου συζητήθηκαν σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα με το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις δύο επιτροπές, συνεδριάζει και η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας, η οποία έχει κάνει 15 συνεδριάσεις, στις οποίες συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και έχει πάρει αποφάσεις για 43 θέματα.

Όλα τα θεσμικά όργανα συνέρχονται και συνεδριάζουν με βάση τους εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας τους και με αρχές πλήρους διαφάνειας και ανοιχτής συμμετοχής, που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, αλλά αποτελούν για μας κεντρική αρχή συλλογικότητας και δημοκρατίας.

Το πρώτο διάστημα της θητείας μας, η οργάνωση των υπηρεσιών ήταν μεγάλη μας προτεραιότητα. Η εξάμηνη καθυστέρηση μετάβασης σημαντικών αρμοδιοτήτων όπως το ΕΣΠΑ στην αιρετή περιφέρεια, ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο που χρειάστηκε να ξεπεράσουμε, έτσι ώστε στις κομβικές υπηρεσίες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων να επιτευχθεί η σύγκλιση και η ομογενοποίηση, χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Οι ενέργειές μας είχαν πάντα τις εξής κατευθύνσεις:
• Να διαμορφωθούν συνθήκες λειτουργικότητας και διασύνδεσης των περιφερειακών ενοτήτων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να παράγεται έργο.
• Να περιορίζεται η γραφειοκρατία και οι επιτελικές λειτουργίες της έδρας της Περιφέρειας να συντελούν στη διαμόρφωση περιφερειακής συνείδησης.
• Να διευκολύνεται η δουλειά όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δουλειά χρήσιμη και πολύτιμη, αφού όλοι μαζί υπηρετούμε κοινό στόχο, προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και της κοινωνίας.
• Να αναβαθμίζεται η λειτουργία των συλλογικών οργάνων και να αποτελούν καταξιωμένους και αξιόπιστους θεσμούς της Περιφέρειας.

Παράλληλα με τη θεσμική και διοικητική οργάνωση, τους πρώτους μήνες της θητείας μας έπρεπε να δρομολογήσουμε και την οικονομική λειτουργία της Περιφέρειας, και το πράξαμε έγκαιρα, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση σε πληρωμές οποιασδήποτε φύσης.

Μεριμνά μας, κατ΄αρχήν από πεποίθηση και επιπλέον ειδικά αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο περιορισμός των δαπανών και η χρηστή οικονομική διαχείριση.

Γι΄αυτό, με σαφείς κατευθύνσεις, ο προϋπολογισμός του 2011 υλοποιήθηκε χωρίς παρεκκλίσεις και με δύο βασικούς άξονες :
Πρώτος άξονας : η τακτοποίηση των οφειλών και ο προγραμματισμός έργων και επενδύσεων σε ρεαλιστική βάση, που δεν θα δημιουργεί οικονομικά ανοίγματα δυσανάλογα των δυνατοτήτων μας. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια γίνεται μια αξιόπιστη δομή για την ρευστότητα της αγορά του τόπου (προμηθευτές, εργολήπτες και συναλλασσόμενοι), χωρίς χρέη και καθυστερήσεις πληρωμών.
Δεύτερος άξονας : ο περιορισμός των εξόδων με οικονομίες κλίμακας. Από την ενοποίηση των υπηρεσιών προγραμματισμού, τεχνικών έργων και αγροτικής οικονομίας περιορίστηκαν οι λειτουργικές δαπάνες. Χαρακτηριστικά, στη Φθιώτιδα επετεύχθη η μείωση των δαπανών ενοικίων της τάξεως του 40 % και στη Φωκίδα 52 %.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ταμειακό μας υπόλοιπο στο τέλος του 2011 είναι 36,5 εκ. €, ενώ οι υποχρεώσεις από το 2011 στο 2012 είναι μόνο 3 εκ. €.»

Στο δεύτερο επίπεδο ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε συνοπτικά στη δραστηριότητα της Περιφέρειας με βάση κεντρικούς άξονες προγραμματικού χαρακτήρα, που αφορούν μείζονα θέματα της Στερεάς Ελλάδας, όπως η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, η διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: