Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Ζωντανή αναμετάδοση από την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ξεκίνησε ήδη η Πιλοτική αναμετάδοση από την αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων των Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Στις 11.30 π.μ. ξεκινά η Ειδική συνεδρίαση με τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας και την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. (Ν.3852/10, αρθ.185) και στις 14.30 μ.μ. η συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης http://orchomenos-press.blogspot.com/2012/01/blog-post_7287.html.

Πατήστε http://portal.stereahellas.gr/cam_search.php και δείτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: