Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα και το ΔΣ του Δήμου ΛεβαδεώνΜε την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Τροποποίηση της αριθμ. 309/21-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την «Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων απαιτήσεων, υποχρεώσεων και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών των καταργηθέντων Ν.Π..Δ.Δ., που ασκούσαν δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, παιδείας των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο Δήμο Λεβαδέων.

2.Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της υπηρεσίες καθαριότητας.

3.Εξουσιοδότηση Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή Σύμβασης για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

4.Αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου και ορισμός εκπροσώπου για το έργο «Τουριστική Προβολή Κοινότητας Κυριακίου», το οποίο είχε ενταχθεί στη δράση 1.10.2.3. « Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης» του Μέτρου 1.10 «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων του άξονα προτεραιότητας 1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006».

5.Άρση διακοπής εργασιών και προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλουαπό ποταμό Έρκυνα εως οδφό Φίλωνος».

6.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου (πράξης) με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη Διατηρητέων Ταφικών Μνημείων», στα πλαίσια της 34 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

7.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου (πράξης) με τίτλο: «Υδροδότηση Οικισμών Αγίας Παρασκευής και Αλαλκομενών», στα πλαίσια της 34 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

8.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου (πράξης) με τίτλο: «Αναπαλαίωση Κτιρίου επί της Οδού Γρηπονησιώτη», στα πλαίσια της 34 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

9.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση Δημοτικής Οδού Καλλιαγκάκη Δ.Δ. Δαύλειας».

10.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση από Ταβέρνα Καπαρού έως Φούρνο πρώην Κούτουλα & Κοιν/τοι Χώροι από κατάστημα Τσιμτσιλή έως Ε. Τσιμτσιλή».

11.Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο: «Υδροδότηση Οικισμών Αγίας Παρασκευής και Αλαλκομενών», προϋπολογισμού 519.288,63 €.

12.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης».

13.Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την έγκριση υπογραφής σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Περιφ. Στ. Ελλάδας, Δήμου Λεβαδέων, Δήμου Χαλκιδέων και Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε στις δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Περ. Ενότητες Ευβοίας & Βοιωτίας.

14.Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς ως προς την άρση ασυμφωνίας στα Ο.Τ. επί των οδών Ρούμελης, Ελλοπίας, Μαυροματίου και Σχηματαρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: