Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αινιάνων 8, στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. για να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «Χρώμιο στο υπόγειο υδάτινο σύστημα της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2012.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εφαρμογής δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συγκρότησης πενταμελών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 51/2006 στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. κ. Οικονόμου Ευγενία.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τμηματικής παραλαβής (Πράξεων Αναλογισμού) στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου στο τμήμα Λαμία - Μακρακώμη.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από Χ.Θ.:8+120 έωςΧ.Θ: 11+627,05.»

Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για την σύνθετη μελέτη: Μελέτη κατασκευής γέφυρας στο χείμαρρο Αρχανιόρεμμα του επαρχιακού δρόμου Μάκρης –Αρχανίου»,

Α) Της τμηματικής μελέτης (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Β) Παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης.

Γ) Εκπόνησης του επομένου σταδίου της μελέτης (3ο στάδιο).

Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Καναβάρι – διασταύρωση Θεσπιών – Δομβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας)».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Μαριγούδης Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΑΠΕ του έργου: «Μελέτες ωρίμανσης του έργου Κατασκευή ΧΥΤΑ Νομού Ευρυτανίας».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Γκορόγιας Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Α΄ Σταδίου μελέτης (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση προέγκρισης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 των εξής έργων:

* κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από Χ.Θ.:8+120 έωςΧ.Θ: 11+627,05, Προϋπολογισμού 7.000.000,00Ε

* επέκταση λιμένα Γλύφας, Προϋπολογισμού 1.900.000,00Ε.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προέγκρισης πιστώσεων και προϋπολογισμών έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση προέγκρισης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ166 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση θέσεων για την πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας κ. Δημόπουλος Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: