Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίασε στη Λαμία για πρώτη φορά η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγαπητές κυρίες και φίλες,

Καλή αρχή στην επίσημη έναρξη των εργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, που ξεκινούν σήμερα. Και λέω επίσημη έναρξη γιατί έχουμε ήδη κάνει τις βασικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες, που εσείς τώρα θα αναπτύξετε και θα εξελίξετε, έτσι ώστε αυτή η Επιτροπή να καθιερωθεί σε ουσιαστικό θεσμοθετημένο όργανο και σε στενό συνεργάτη της Περιφέρειάς μας.

Είναι δεδομένο ότι πλέον οι αιρετές Περιφέρειες, που έχουν κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της δράσης της, έχουν επίσης και κρίσιμο ρόλο στην πολιτική για την ισότητα των φύλων.

Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας.

Έχοντας, ως Περιφερειακή Αρχή της Στερεάς Ελλάδας, την πεποίθηση πως η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε κάθε άξονα της πολιτικής μας, προάγει την αναβάθμιση των θεσμών και της κοινωνίας, υπογράψαμε τον Δεκέμβριο τη Ευρωπαϊκή χάρτα για την Ισότητα των φύλων.

Η χάρτα είναι ένα κείμενο δέσμευσης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων στην προώθηση της ισότητας των φύλων προς όφελος των πολιτών.

Σε εφαρμογή της υπογραφής αυτής, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Επιπλέον ήδη συμμετέχουμε σε ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό πρότυπου συστήματος ένταξης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, που υλοποιείται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Αγαπητές φίλες,

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, εσείς δηλαδή, έχετε πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις πολιτικές για την ισότητα και τα διαθέσιμα κονδύλια, έτσι ώστε να προωθήσετε την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πως η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες, καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Η Περιφέρεια, ως αρχή διακυβέρνησης με εγγύτητα στον πολίτη, αποτελεί ένα κατάλληλο πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την προώθηση μιας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας. Μπορούμε, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές μας και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις και να βελτιώσουμε τα δεδομένα υπέρ της ισότητας των φύλων.

Με τη βεβαιότητα των ικανοτήτων σας και της διάθεσής σας για συμμετοχή, δουλειά και συνεργασία, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία ο απολογισμός της περιφερειακής επιτροπής ισότητας θα είναι μια πολύ θετική συμβολή στις δραστηριότητες της περιφέρειάς μας.

Σας εύχομαι και πάλι καλή αρχή και καλή δουλειά.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: