Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Με επίκαιρη ερώτηση στην Μπιρμπίλη παρεμβαίνει η Β. Τσόνογλου για τη γη υψηλής παραγωγικότητας


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς της Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα. Κ. Μπιρμπίλη
ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων σχετικά με την γη υψηλής παραγωγικότητας

Στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», προτείνεται η κατάργηση των παρ. 23.α, β και γ του άρθρου 20 του ν. 3399/2005, οι οποίες τροποποιούσαν τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2637/98, καθορίζονταν με ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι «… τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που βρίσκεται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600 μ.». Πρέπει να επισημανθεί ότι πριν την ψήφιση του ν. 3399/05, το Ν.Σ. Βοιωτίας με την υπ’ αριθ. 92/05 ομόφωνη απόφαση του, είχε προτείνει την εξαίρεση και τον χαρακτηρισμό ως απλές γεωργικές γαίες αυτές που βρίσκονται κατά μήκους των Εθνικών Οδών (Ν.Ε.Ο., Π.Ε.Ο.) και του Νομαρχιακού και Επαρχιακού Δικτύου.
Με την επαναφορά του χαρακτηρισμού και σε συνδυασμό με την έλλειψη Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο. Α.Π., αναστέλλεται παντελώς η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα στο Νομό μας.
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Για τον λόγο ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν συντρέχουν μόνο περιβαλλοντικοί λόγοι αλλά και αναπτυξιακοί, τηρουμένων βέβαια, όλων των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος ερωτάται η κ. Υπουργός;
2. Για ποιο λόγο αποκλείονται περιοχές οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν αναπτυξιακά-οικονομικά, για τις οποίες υπάρχουν οι βασικές και κύριες υποδομές, (οδικά δίκτυα, προσπέλαση) και που ταυτόχρονα ο αποκλεισμός αυτός πλήττει και την επαγγελματική ομάδα των αγροτών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: