Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ικανοποίηση επενδυτών φ/β από τις αλλαγές στην εγκατάσταση


Την απόλυτη ικανοποίησή του εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών, για την υπογραφή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Υπουργικής Απόφασης με την οποία τροποποιείται και βελτιώνεται το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Η απόφαση πράγματι θεραπεύει συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και επιλύει με σαφήνεια ειδικά προβλήματα που αφορούσαν μεγάλο αριθμό επενδυτών φωτοβολταϊκών. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι διατάξεις της απόφασης που αφορούν το επιτρεπόμενο ύψος και τις ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των οικοπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές, ικανοποιώντας πάγια αιτήματα του ΠΑΣΥΦ, καθώς η προϋπάρχουσα νομοθεσία δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές φωτοβολταϊκών. Πρέπει τέλος να επισημανθεί το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και η αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ, υπήρξε πρόθυμη να «ακούσει» τους επενδυτές, να κατανοήσει την ουσία των προβλημάτων και να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο κατά τρόπο που να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πραγματική ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών και της πράσινης ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: