Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή στην Τίνα Μπιρμπίλη έστειλε ο Παν. Αγνιάδης


Παν. Αγνιάδης,
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας,
Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος:
«Αντί σήμερα η Πολιτεία να έρθει με άμεσο και επείγοντα τρόπο να οργανώσει αυτή την άναρχη κατάσταση, δημιουργώντας επιχειρηματικά πάρκα, εγκρίνοντας Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, προβαίνει στην γενική απαγόρευση δόμησης και επιχειρηματικής δράσης».
Θέμα: «Γή υψηλής παραγωγικότητας και ανάπτυξη στην Βοιωτία».
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή την κατάθεση, εκ μέρους σας, του σχεδίου νόμου «Διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», σας παρακαλούμε, όπως μας επιτρέψτε να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας, όπως άλλωστε επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος, ως επίσημους εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας της Βοιωτίας.
Ειδικότερα, επιθυμούμε να αναφερθούμε στην κατατεθειμένη τροπολογία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, με την οποία καταργείται η παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν.3399/2005 και επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001.
Με την καταργούμενη διάταξη του Ν. 3399/2005 δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί, ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η γη, που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων και συνακόλουθα επέτρεπε την δόμηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ήπιας και μέσης όχλησης στις σχετικές εκτάσεις.
Η κριτική μας εστιάζεται σε δυο άξονες. Αρχικά, επιθυμούμε να τονίσουμε, ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων έχει παράξει σοβαρά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και η αιφνιδιαστική κατάργηση της δημιουργεί στρεβλώσεις και έντονες αδικίες. Οι επίμαχες εκτάσεις πωλούνται, αξιοποιούνται και μεταβιβάζονται μέχρι σήμερα, ως οικόπεδα προστιθέμενης ειδικής αξίας και όχι ως αγροτεμάχια. Επιχειρήσεις και κάτοικοι της περιοχής έχουν προβεί σε σχετικές αγορές καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Άλλωστε και οι ίδιες οι αρχές της Πολιτείας αντιμετώπιζαν και φορολογούσαν ανάλογα τις εκτάσεις αυτές, ως οικόπεδα και όχι ως χωράφια.
Ακόμη, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε, ότι η Βοιωτία αποτελεί τον τρίτο «νομό» της χώρας σε συγκέντρωση μεταποιητικής δραστηριότητας φιλοξενώντας στη γη της πολλές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Σε αντίθεση όμως με αυτή την κατάσταση, στην Βοιωτία δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη περιοχή για την οργανωμένη υποδοχή της μεταποιητικής δραστηριότητας. Πιστεύουμε, ότι αυτή η έλλειψη είναι απαράδεκτη και αποτελεί πηγή πολλών δεινών, όπως μείωση ανταγωνιστικότητας, μη ανάπτυξη επιχειρηματικής εξωστρέφειας, ανεργία, περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα κτλ. Η ανάπτυξη της περιοχής Οινοφύτων- Σχηματαρίου είναι ενδεικτική.
Αντί λοιπόν, σήμερα η Πολιτεία να έρθει με άμεσο και επείγοντα τρόπο να οργανώσει αυτή την άναρχη κατάσταση, δημιουργώντας επιχειρηματικά πάρκα, εγκρίνοντας Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, προβαίνει στην γενική απαγόρευση δόμησης και επιχειρηματικής δράσης.
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κρίνουμε αυτή την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή μας τραγική και σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας και να παραμείνει η ζώνη των εξακοσίων μέτρων, τουλάχιστον μέχρι την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και την έγκριση Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ.
Επίσης, σας καλούμε να προβείτε σε ένα σύγχρονο επαναχαρακτηρισμό της βοιωτικής γης, που θα συμβαδίζει με την σημερινή οικονομική πραγματικότητα και τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια, που θέτει η ΚΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010).
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: