Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

«Σφράγισε» την BETANODE METAL STAR ΕΠΕ ο Γιώργος Μουλκιώτης


Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Γιώργου Μουλκιώτη, σφραγίστηκαν ο παραγωγικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας BETANODE METAL STAR ΕΠΕ, στα Οινόφυτα.
Η Ειδική Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε γενόμενο έλεγχο διαπίστωσε ότι η επιχείρηση, είχε προβεί σε παράνομη ενεργοποίηση και λειτουργία της. Επίσης διαπίστωσε ότι γίνονταν τροφοδοσία και τήξη στοιχείων συσσωρευτών και ανάκτηση – παραγωγή μολύβδου και ψευδαργύρου. Ακόμα η επιχείρηση είχε προβεί σε υπαίθρια αποθήκευση στον αύλειο χώρο της, εκατοντάδων κυβικών μέτρων αποβλήτων μεταλλουργικών διεργασιών κυρίως χύδην, πολλά από τα οποία εμπεριέχονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή εν δυνάμει επικίνδυνα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Μουλκιώτης, με αφορμή την απόφαση σφράγισης της επιχείρησης, δηλώνει ότι:
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ενεργεί άμεσα, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω παράνομες ενέργειες και δυσμενείς περιβαλλοντικές εξελίξεις. Η προάσπιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, αποτελεί αταλάντευτη κατευθυντηρία γραμμή για την Περιφέρεια, που επιδιώκει να εφαρμόσει σε όλο το εύρος της και σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 24-2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: