Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο...


Καλείσθε σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 52 παρ. 1 και 2 εδαφ. α του ΠΔ 30/96, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ioυλίου 2010, ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας (Μέγαρο Διοικητηρίου, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Φροσυνό Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Λεονταρίου Βοιωτίας

2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κατσίφη Νικόλαο του Αργυρίου, κατοίκου Αγίου Θωμά Βοιωτίας

3. Ορισμός Εκπροσώπου του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

4. Τροποποίηση τίτλου για το 3ο Δ.Σ. Σχηματαρίου που χρηματοδοτείται από ΕΠΔΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

5. Έγκριση επιπλέον πίστωσης για το έργο: «Προσθήκη αίθουσας και βοηθητικών χώρων στο 1ο Ν/Γ Αλιάρτου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: