Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Τα μέλη της Π.Π.Ο. και του Οικολογικού Συλλόγου Ορχομενού εμπλούτισαν και πάλι τον Μέλανα


Για μια ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι η αρμονική συνεργασία φορέων και συλλόγων μπορεί να έχει τα καλλίτερα αποτελέσματα στην ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας.
Πάνω από δέκα χιλιάδες ιχθύδια κυπρίνου παραγγέλθηκαν στον ιχθυογεννητικό σταθμό Ψαθοτοπίου Άρτας ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ορχομενού, του Οικολογικού Συλλόγου , του Δήμου Ορχομενού και της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.
Την αποστολή συνόδευσε ο ιχθυολόγος κος Ανδρέας Μπουρδούνης που είχε και την γενική επίβλεψη του εμπλουτισμού που έγινε στις Πηγές του Μέλανα ποταμού.
Εμπλουτισμοί έχουν γίνει και στο παρελθόν με γόνο κυπρίνου και πέστροφας απ’ τους ίδιους φορείς με πολύ θετικά αποτελέσματα. Από την Π.Π.Ο. ο κ. Γιάννης Στεφανίδης συντόνισε την προετοιμασία τής αποστολής τον οποίο και ευχαριστούμε.
Δελτίο Τύπου Π.Π.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: