11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Την Πέμπτη η ημερίδα της Ελικώνας - Παρνασσός για τον Άξονα 4 του LEADER


Στα πλαίσια της Δ΄ προγραμματικής περιόδου 2007-2013 η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ξεκινάει την υλοποίηση του νέου προγράμματος LEADER στον νομό Βοιωτίας. Με συνολικό προϋπολογισμό 11.000.000 € περίπου και απευθυνόμενη σε πεδινές και σε ορεινές περιοχές του νομού Βοιωτίας, η νέα προσέγγιση LEADER δίνει προτεραιότητα στην δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς του τουρισμού και των μικρών βιοτεχνικών μονάδων, στην ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων, αλλά και στην βελτίωση του επίπεδου ζωής των κατοίκων.
Οι ενδιαφερόμενοι, αγρότες, μη αγρότες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της εταιρείας Έρκυνας 9, Λιβαδειάς στα τηλέφωνα 22610-80661,2 καθώς και στην ιστοσελίδα: http://www.elikonas.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: