Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Συνεδριάζει η Τεχνική Επιτροπή του πιλοτικού LIFE που εφαρμόζεται στη Χαιρώνεια


Συνεδριάζουν σήμερα στη Χαιρώνεια, οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα EcoPest που στοχεύει στην προσαρμογή των αρχών της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για την προστασία ενός ευάλωτου υγροτοπικού οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ . Αντικείμενο του EcoPest είναι να αναπτύξει, να παρουσιάσει και να εφαρμόσει μια οικονομικά βιώσιμη στρατηγική για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, μέσω του ελέγχου των εισροών και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων.
Περισσότερα στο http://www.haironia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: