Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


O Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 23η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού Μερικής Απασχόλησης για κάλυψη αναγκών του Δήμου
2. Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη και φόρους σύμφωνα με το Ν.3801/2009
3. Καθορισμός απόδοσης από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από τις λαϊκές αγορές.
4. Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ορχομενού χρήσης 2009 στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
5. Ανάθεση μελέτης για την ανάπλαση του χώρου με ΚΑΕΚ 070550130005 (3.333 τ.μ.) της πρώην Εταιρείας LAKE KOPAIS co LTD, αποτύπωση του υφιστάμενου παλιού πέτρινου κτιρίου και διαμόρφωση του παρακείμενου τμήματος του Βοιωτικού Κηφισού.
6. Ανάθεση προμελέτης για τη διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής NATURA 2000- Λίμνη Υλίκη και Παραλίμνη σύστημα Βοιωτικού Κηφισού.
7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2009
8. Αποδοχή ποσού 10.833,33 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων
9. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου
10. Εγκριση της 11/09 απόφασης της Δημοτικής Φιλαρμονικής περί «Τροποποίησης του προϋπολογισμού χρήσης 2009»
11. Εξέτaση αίτησης του Μιχαλόπουλου Δημητρίου του Λάμπρου
12. Περί αναγνώρισης δρόμου ως δημοτικού στον ΄Αγιο Δημήτριο
13. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης του ερευνητικού έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικές αναπλάσεις στην πόλη του Ορχομενού»
14. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας της διάρκειας της προσυμβατικής διαδικασίας για το έργο «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας , ιδιοκτησίας του Δήμου Ορχομενού μέσω ΣΔΙΤ»
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή – Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Παύλου».
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Συνοικισμού Αγίων Θεοδώρων για την κοινωνική ένταξη των ελλήνων τσιγγάνων του Δήμου Ορχομενού» και έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι 31-3-2010.
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση βελτίωση εισόδου Αγ. Δημητρίου».
18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλης στην επέκταση»
19. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας καταστήματος του Λούτσα Γεωργίου.

ΥΓ. Θα το τονίσουμε για άλλη μια φορά! Η παρουσία ολοένα και περισσοτέρων δημοτών στις συνεδριάσεις των ΔΣ είναι τουλάχιστον χρήσιμη...καθώς ο,τι συζητάτε είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής στην πόλης μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: