Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Αιτήσεις ενδιαφέρον προς του κατόχους εξοπλισμού μηχανήματος έργου δέχεται η ΝΑΒ


Στα πλαίσια σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. Βοιωτίας, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετό, κατολίσθηση, πυρκαγιές και λοιπά, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που είναι κάτοχος εξοπλισμού μηχανήματος έργου, για την αντιμετώπιση των πιο πάνω κινδύνων και επιθυμεί να ενταχθεί στο σχεδιασμό της Ν.Α.Β. όπως υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Βοιωτίας.
Τηλ. Πληροφ. : 2261350246 κος Ευταξιας
- 261029036 κος Μεταξάς

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: