Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Διετές πάγωμα στα δάνεια αγροτών – κτηνοτρόφων


Eυνοϊκές ρυθμίσεις και για εκείνους που είναι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ


Στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κοινοπραξίες, ομάδων παραγωγών γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) προχωρά η κυβέρνηση, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις προωθούνται και για εκείνους που είναι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Με το σχέδιο νόμου που ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κας Κατερίνας Μπατζελή, ρυθμίζονται ειδικότερα:

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών από συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί, και οι οποίες ληξιπρόθεσμες οφειλές δημιουργήθηκαν μετά την 01.1.2008.
• Οφειλές συμβάσεων δανείων που έχουν καταγγελθεί μετά την 01.1.2008 ή θα καταγγελθούν εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου και εφόσον η οφειλή από τη σύμβαση δανείου δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ ανά τράπεζα και ανά δανειολήπτη.
Για τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας κι ανατοκισμού από 1.1.2008 εφόσον δεν έχουν καταβληθεί. Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγονται και όλα τα δάνεια του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κοινοπραξίες, ομάδων παραγωγών γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κλπ.), με εξαίρεση όσα δάνεια είναι εγγυημένα. (Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διεύρυνση της ρύθμισης και σε εγγυημένα δάνεια). Με το σχέδιο νόμου θα τίθεται προθεσμία δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου εντός της οποίας θα μπορεί ο δανειολήπτης να υποβάλλει αίτηση στην τράπεζά του για την υπαγωγή του στις παραπάνω ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής και για ένα ακόμη μήνα, δηλαδή για τρεις μήνες συνολικά θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν αφορούν τα ομολογιακά δάνεια που έχουν συναφθεί με τα πιστωτικά ιδρύματα. Για τη μη συμμόρφωση προς όλες τις διατάξεις του Νόμου θα προβλέπονται ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Περισσότερα στο www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: