Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Σε εφαρμογή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) - Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρομποτική και Βιομηχανικός Έλεγχος» - ΕΚΠΑ

 


Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο υπεγράφη τον Ιούνιο 2023 καθώς και της αμοιβαίας υποστήριξης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ΣΒΣΕ και του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εν λόγω Τμήμα οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρομποτική και Βιομηχανικός Έλεγχος» (MSc in Robotics and Industrial Control) https://ric.dind.uoa.gr/ το οποίο θα δεχτεί φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στους χώρους του Τμήματος ή εξ αποστάσεως.

Το ΠΜΣ «Ρομποτική και Βιομηχανικός Έλεγχος» υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Ρομποτικής, Αυτομάτου Ελέγχου και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (ΕΡΑΕΚ) του ΕΚΠΑ, https://rccl.dind.uoa.gr/.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι μεταξύ άλλων:

Η εμβάθυνση σε τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) και τον συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονες τεχνολογίες Βιομηχανικού Ελέγχου και Ρομποτικής, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα.

Η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών της ρομποτικής και του αυτομάτου ελέγχου, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στο χώρο της βιομηχανίας και των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

 Η εκπαίδευση προσωπικού της ελληνικής βιομηχανίας, και όχι μόνο, σε δύο βασικές τεχνολογίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας, την Ρομποτική και τον Βιομηχανικό Έλεγχο.

 Η απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζεται με την ανάλυση προβλημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και η αξιολόγηση της προσφερόμενης τεχνολογίας και των υπαρχουσών τεχνικών λύσεων, στις κατευθυντήριες γραμμές της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: