Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Στις 15 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024, η δεύτερη για την Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2024 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.
Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 1ης Ιουλίου 2024, και της 8ης Ιουλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την Δευτέρα, 15η Ιουλίου 2024.
Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα :
1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023
2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 13/06/2023 έως 15/07/2024
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Ανακοινώσεις Προέδρου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Γέρος Γεώργιος Βαρβαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: